046-5406000

Testa vår nya Kobelco 8-tonnare med marknadens finaste hytt!